اطلاعات تماس
تلفن
۳۲۳۰۸۸۱۳-۱۵ ۲۶ ۰۰۹۸

فکس
۳۲۳۰۸۸۱۷ ۲۶ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۶۳۲۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر 27 اتوبان تهران – کرج ، ورودی شهرک جهان نما ، بعد از زیر گذر اتوبان ، خیابان سوارکاری فرمان آرا پلاک 110

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی و کارگاه (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی و کارگاه
  • آدرس:
  • کیلومتر 27 اتوبان تهران – کرج ، ورودی شهرک جهان نما ، بعد از زیر گذر اتوبان ، خیابان سوارکاری فرمان آرا پلاک 110

  • :
  • ۳۲۳۰۸۸۱۳-۱۵ ۲۶ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۲۳۰۸۸۱۷ ۲۶ ۰۰۹۸

  • :

 افشین خان محمدی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۶ ۳۲۳۰۸۸۱۳-۱۵
 ۰۰۹۸ ۲۶ ۳۲۳۰۸۸۱۷
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۲۶۳۲۰۹

آدرس