اطلاعات تماس
تلفن
۳۲۳۰۸۸۱۳-۱۵ ۲۶ ۰۰۹۸

فکس
۳۲۳۰۸۸۱۷ ۲۶ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۶۳۲۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کیلومتر 27 اتوبان تهران – کرج ، ورودی شهرک جهان نما ، بعد از زیر گذر اتوبان ، خیابان سوارکاری فرمان آرا پلاک 110

تاورکرین خان محمدی Tower Crane

تلفن

    • ۳۲۳۰۸۸۱۳-۱۵ ۲۶ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۲۳۰۸۸۱۷ ۲۶ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۱۲۶۳۲۰۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    کیلومتر 27 اتوبان تهران – کرج ، ورودی شهرک جهان نما ، بعد از زیر گذر اتوبان ، خیابان سوارکاری فرمان آرا پلاک 110